Πλακέτα επέκτασης Texecom Premier 8 Relay RM8

Κωδικός: 112013
Επέκταση 8 εξόδων ρελέ.( 12V, 3Ah ). 8 Auxiliary Inputs. LED ένδειξη κατάστασης ρελέ. PD6662:2010 Grade 3 Class II


112013

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς

Λήψη