Εξωτερική ασύρματη σειρήνα συναγερμού Texecom Odyssey Χ-W

Κωδικός: 110026
Sounder backplate. INTEGRAL BACKLIGHT 115 db. Με διπλό πιεζοηλεκτρικό. Διπλός Διακόπτης tamper Τοίχος/καπάκι. Επίβλεψη μπαταρίας με έξοδο σφάλματος. Υψηλής έντασης Λευκό LED. EN50131-4 Grade 3 Class IV


110026

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς