ΦΙΛΤΡΑ

Κατηγορίες

Κατηγορίες

Πίνακες / Κιτ συναγερμού ενσύρματα

Ενεργά φίλτρα

Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Κεντρική μονάδα Συναγερμού 8 ζωνών επέκτασιμο σε 32 και PREMIER LCD Πληκτρολόγιο με οθόνη υγρών κρυστάλλων 32...
Σε απόθεμα
Δεν υπάρχει απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Κέντρο 8 ζωνών επεκτάσιμο σε 32. Κωδικοποιητής Δυνατότητα Upload/download σε περιβάλλον Windows 64 κωδικοί...
Δεν υπάρχει απόθεμα
Δεν υπάρχει απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Κέντρο 8 ζωνών επεκτάσιμο σε 32. Κωδικοποιητής Δυνατότητα Upload/download σε περιβάλλον Windows 64 κωδικοί...
Δεν υπάρχει απόθεμα
Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

168 Ζωνών GRADE 3 Κεντρική Μονάδα Συναγερμού. 8 ζώνες επεκτάσιμο σε 168 16 x AREAS 200 Χρήστες 2000...
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Κεντρική Μονάδα Συναγερμού 24 Ζωνών GRADE 3. Χαρακτηριστικά 8 ζώνες επεκτάσιμο σε 24 2 x AREAS 25...
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

24 Ζωνών GRADE 3 Κεντρική Μονάδα Συναγερμού. 8 ζώνες επεκτάσιμο σε 24 2 x AREAS 25 Χρήστες 500 Events...
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

48 Ζωνών GRADE 3 Κεντρική Μονάδα Συναγερμού. 8 ζώνες επεκτάσιμο σε 48 4 x AREAS 50 Χρήστες 500 Events...
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Κεντρική Μονάδα Συναγερμού 640 Ζωνών GRADE 3. Χαρακτηριστικά 8 ζώνες επεκτάσιμο σε 640 64 x AREAS 500...
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

88 Ζωνών GRADE 3 Κεντρική Μονάδα Συναγερμού. 8 ζώνες επεκτάσιμο σε 88 8 x AREAS 100 Χρήστες 1000 Events...
Σε απόθεμα
Δεν υπάρχει απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Κέντρο με 8 πλήρωs προγραμματιζόμενεs ζώνεs + tamp. Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο Χωριστόs προγραμματισμόs...
Δεν υπάρχει απόθεμα