Πίνακες συμβατικής πυρανίχνευσης

Ενεργά φίλτρα

Τελευταία Κομμάτια

Χαρακτηριστικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συμβατικός Πίνακας Συναγερμού Φωτιάς. 2 πλήρως ελεγχόμενες ζώνες φωτιάς έως 20 αυτόματους ανιχνευτές...
Τελευταία Κομμάτια
Τελευταία Κομμάτια

Χαρακτηριστικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συμβατικός πίνακας συναγερμού φωτιάς. 4 πλήρως ελεγχόμενες ζώνες φωτιάς έως 20 αυτόματους...
Τελευταία Κομμάτια
Τελευταία Κομμάτια

Χαρακτηριστικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συμβατικός πίνακας συναγερμού φωτιάς. 8 πλήρως ελεγχόμενες ζώνες φωτιάς με έως και 20...
Τελευταία Κομμάτια
Τελευταία Κομμάτια

Χαρακτηριστικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συμβατικός Πίνακας Συναγερμού Φωτιάς. 8 πλήρως ελεγχόμενες ζώνες φωτιάς, επεκτάσιμος έως και 16...
Τελευταία Κομμάτια
Δεν υπάρχει απόθεμα

Χαρακτηριστικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συμβατικός πίνακας κατάσβεσης. Διαθέτει κατάσταση λειτουργίας κατάσβεσης και ανίχνευση...
Δεν υπάρχει απόθεμα