Πίνακες συμβατικής πυρανίχνευσης

Ενεργά φίλτρα

Δεν υπάρχει απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Συμβατικός Πίνακας Συναγερμού Φωτιάς. 2 πλήρως ελεγχόμενες ζώνες φωτιάς έως 20 αυτόματους ανιχνευτές ανεξάρτητα...
Δεν υπάρχει απόθεμα
Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Συμβατικός πίνακας συναγερμού φωτιάς. 4 πλήρως ελεγχόμενες ζώνες φωτιάς έως 20 αυτόματους ανιχνευτές ανεξάρτητα...
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Συμβατικός πίνακας συναγερμού φωτιάς. 8 πλήρως ελεγχόμενες ζώνες φωτιάς με έως και 20 αυτόματους ανιχνευτές...
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Συμβατικός Πίνακας Συναγερμού Φωτιάς. 8 πλήρως ελεγχόμενες ζώνες φωτιάς, επεκτάσιμος έως και 16 ζώνες έως και...
Σε απόθεμα
Δεν υπάρχει απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Συμβατικός πίνακας κατάσβεσης. Διαθέτει κατάσταση λειτουργίας κατάσβεσης και ανίχνευση πυρκαγιάς Έχει...
Δεν υπάρχει απόθεμα