ΦΙΛΤΡΑ

Διακλαδωτές Alarm

Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Διακλαδωτής. 5 Κόμβοι διακλάδωσης. Διακόπτης Tamper. Διαστάσεις 80x23x18mm, PD6662:2011, EN50131-1
Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Διακλαδωτής. 12 Κόμβοι διακλάδωσης. Διακόπτης Tamper. Διαστάσεις 65x65x18mm, PD6662:2011, EN50131-1