Πυρανιχνευτές συναγερμού ενσύρματοι

Ενεργά φίλτρα

Δεν υπάρχει απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Πυρανιχνευτής σταθερής θερμοκρασίας 64ͦ⁰. Ανιχνεύει θερμοκρασίες πάνω από 64⁰ 12V 4 καλωδίων...
Δεν υπάρχει απόθεμα
Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Πυρανιχνευτής σταθερής θερμοκρασίας 90⁰. Ανιχνεύει θερμοκρασίες πάνω από 90⁰ 12V 4 καλωδίων...
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Πυρανιχνευτής Οπτικός - θερμοδιαφορικός. 12V 4 καλωδίων Ενσωματωμένο ρελέ Επεξεργασία σήματος με...
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Πυρανιχνευτής θερμοδιαφορικός. Ανιχνεύει απότομη άνοδο θερμοκρασίας πάνω από τους 58 βαθμούς. 12V 4...
Σε απόθεμα