Πυρανιχνευτές συναγερμού ενσύρματοι

Δεν υπάρχει απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Πυρανιχνευτής σταθερής θερμοκρασίας 64ͦ⁰. Ανιχνεύει θερμοκρασίες πάνω από 64⁰. 12v/ 4 καλωδίων / Ενσωματωμένο...
Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Πυρανιχνευτής Σταθερής θερμοκρασίας 90⁰. Ανιχνεύει θερμοκρασίες πάνω από 90⁰. 12v/ 4 καλωδίων / Ενσωματωμένο...
Δεν υπάρχει απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Πυρανιχνευτής Οπτικός - θερμοδιαφορικός. 12v/ 4 καλωδίων / Ενσωματωμένο ρελε.Επεξεργασία σήματος με μικροεπεξεργαστή....
Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Πυρανιχνευτής θερμοδιαφορικός. Ανιχνεύει απότομη άνοδο θερμοκρασίας πάνω από τους 58 βαθμούς. 12v/ 4 καλωδίων /...