Πυρανιχνευτές συναγερμού ενσύρματοι

Ενεργά φίλτρα

Δεν υπάρχει απόθεμα

Χαρακτηριστικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πυρανιχνευτής σταθερής θερμοκρασίας 64⁰. Χαρακτηριστικά Ανιχνεύει θερμοκρασίες πάνω από...
Δεν υπάρχει απόθεμα
Δεν υπάρχει απόθεμα

Χαρακτηριστικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πυρανιχνευτής σταθερής θερμοκρασίας 90⁰. Χαρακτηριστικά Ανιχνεύει θερμοκρασίες πάνω από...
Δεν υπάρχει απόθεμα
Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πυρανιχνευτής Οπτικός - θερμοδιαφορικός. Χαρακτηριστικά 12V 4 καλωδίων Ενσωματωμένο...
Σε απόθεμα
Δεν υπάρχει απόθεμα

Χαρακτηριστικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πυρανιχνευτής θερμοδιαφορικός. Ανιχνεύει απότομη άνοδο θερμοκρασίας πάνω από τους 58 βαθμούς....
Δεν υπάρχει απόθεμα