Επιλέξτε τον κωδικό της συσκευής σας και κατεβάστε το αντίστοιχο αρχείο ενημέρωσης. Στη συνέχεια αντιγράψτε το σε ένα usb flash και τοποθετήστε το στην συσκευή σας. Πλοηγηθείτε μέσω του μενού στην επιλογή update και ολοκληρώστε την διαδικασία.

Προσοχή! Πριν κάνετε αναβάθμιση στα αναλογικά καταγραφικά 960h πρέπει να γίνει επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και επανεκκίνηση.

Αρχεία ενημέρωσης

DVR KMH 1080P

DVR KMH 4K

DVR RAS 720p

DVR RAV 1080P CIF

DVR RMH 1080P

DVR 960H

Villbau GPRS Firmware

Λογισμικό

SOFTWARE

Texecom Wintex™

Lyn DVR android App

CMS