Αρχεία update firmware

-Επιλέξτε τον κωδικό της συσκευής σας και κατεβάστε το αντίστοιχο αρχείο ενημέρωσης.

-Στη συνέχεια αντιγράψτε το σε ένα usb flash και τοποθετήστε το στην συσκευή σας.

-Πλοηγηθείτε μέσω του μενού στην επιλογή update και ολοκληρώστε την διαδικασία.

Προσοχή! Πριν κάνετε αναβάθμιση στα αναλογικά καταγραφικά 960h πρέπει να γίνει επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και επανεκκίνηση.

Αρχεία ενημέρωσης

Λογισμικό