ΦΙΛΤΡΑ

Κατηγορίες

Κατηγορίες

Καλώδια Alarm

Ενεργά φίλτρα

Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Καλώδιο 6 Ζευγών. (12 CORE x 0.22) Αγωγός: 7x0,182 Αντίσταση: 94,6Ohms/km Max Voltage: 50V Μόνωση...
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Καλώδιο 2 Ζευγών. (4 CORE x 0.22) Αγωγός: 7x0,182 Αντίσταση: 94,6Ohms/km Max Voltage: 50V Μόνωση...
Σε απόθεμα
Δεν υπάρχει απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Καλώδιο 2 Ζευγών. (4 CORE x 0.22) Αγωγός: 7x0,182 Αντίσταση: 94,6Ohms/km Max Voltage: 50V Current...
Δεν υπάρχει απόθεμα
Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Καλώδιο 3 Ζευγών. (6 CORE x 0.22) Αγωγός: 7x0,182 Αντίσταση: 94,6Ohms/km Max Voltage: 50V Μόνωση...
Σε απόθεμα
Δεν υπάρχει απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Καλώδιο 3 Ζευγών. (6 CORE x 0.22) Αγωγός: 7x0,182 Αντίσταση: 94,6Ohms/km Max Voltage: 50V Current...
Δεν υπάρχει απόθεμα
Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Καλώδιο 4 Ζευγών. (8 CORE x 0.22) Αγωγός: 7x0,182 Αντίσταση: 94,6Ohms/km Max Voltage: 50V Μόνωση...
Σε απόθεμα
Δεν υπάρχει απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Καλώδιο 4 Ζευγών. (8 CORE x 0.22) Αγωγός: 7x0,182 Αντίσταση: 94,6Ohms/km Max Voltage: 50V Current...
Δεν υπάρχει απόθεμα
Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Καλώδιο Συναγερμού 6 ζευγών. 12 CORE Αγωγός: Καθαρός Χαλκός 4x22mm Μόνωση: Polyvinylchloride (PVC) TI2...
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Καλώδιο Συναγερμού 2 ζευγών. 4 CORE Αγωγός: Καθαρός Χαλκός 4x22mm Μόνωση: Polyvinylchloride (PVC) TI2...
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Καλώδιο Συναγερμού 3 ζευγών. 6 CORE Αγωγός: Καθαρός Χαλκός 4x22mm Μόνωση: Polyvinylchloride (PVC) TI2...
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Καλώδιο Συναγερμού 4 ζευγών. 8 CORE Αγωγός: Καθαρός Χαλκός 4x22mm Μόνωση: Polyvinylchloride (PVC) TI2...
Σε απόθεμα