ΦΙΛΤΡΑ

Κομβία συμβατικής πυρανίχνευσης

Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Κομβίο αναγγελίας φωτιάς με ένδειξη LED. Συμβατό με όλους τους συμβατικούς πίνακες. Βαθμός προστασίας IP40.
Δεν υπάρχει απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Κομβίο αναγγελίας φωτιάς με ένδειξη LED. Συμβατό με όλους τους συμβατικούς πίνακες. Βαθμός προστασίας IP67 σύμφωνα με...
Δεν υπάρχει απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Κομβίο ακύρωσης πυρόσβεσης με ένδειξη led. Διαθέτει προστατευτικό κάλυμα. Βαθμός προστασίας IP50.
Δεν υπάρχει απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Κομβίο ενεργοποίησης πυρόσβεσης με ένδειξη led. Διαθέτει προστατευτικό κάλυμα. Βαθμός προστασίας IP50.