Κομβία συμβατικής πυρανίχνευσης

Ενεργά φίλτρα

Σε απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Κομβίο αναγγελίας φωτιάς με ένδειξη LED. Συμβατό με όλους τους συμβατικούς πίνακες Βαθμός προστασίας: IP40
Σε απόθεμα
Δεν υπάρχει απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Κομβίο αναγγελίας φωτιάς με ένδειξη LED. Συμβατό με όλους τους συμβατικούς πίνακες Βαθμός προστασίας IP67...
Δεν υπάρχει απόθεμα
Δεν υπάρχει απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Κομβίο ακύρωσης πυρόσβεσης με ένδειξη led. Διαθέτει προστατευτικό κάλυμα Βαθμός προστασίας: IP50
Δεν υπάρχει απόθεμα
Δεν υπάρχει απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Κομβίο ακύρωσης πυρόσβεσης με ένδειξη led. Διαθέτει προστατευτικό κάλυμα Βαθμός προστασίας: IP50
Δεν υπάρχει απόθεμα