Όροι εγγύησης προϊόντων

  • - Όλα τα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, και παρέχεται μόνον όταν η συσκευή συνοδεύεται από το παραστατικό αγοράς και συμπληρωμένη την ειδική φόρμα επιστρεφόμενων προϊόντων (φόρμα RMA).
  • - Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός 25 ημερών από την ημερομηνία αγοράς και τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη. Τα προϊόντα και η συσκευασία τους πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση ,να μην έχουν χρησιμοποιηθεί. Πρέπει να συνοδεύονται oπωσδήποτε από δελτίο αποστολής και συμπληρωμένη την ειδική φόρμα επιστρεφόμενων προϊόντων (φόρμα RMA).
  • - Η εγγύηση καλύπτει την δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής (εργασία και ανταλλακτικά), σε περίπτωση που η βλάβη οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής.
  • - Η εγγύηση δεν καλύπτει τις βλάβες που θα προκληθούν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση, κακό χειρισμό, πλημμύρες, κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.
  • - Η εγγύηση δεν Ισχύει Όταν έχει καταστραφεί ή αφαιρεθεί ο σειριακός αριθμός ή ο κωδικός του προϊόντος.
  • - Η εγγύηση δεν Ισχύει Όταν στις κάμερες έχουν κοπεί τα καλώδια των βυσμάτων.
  • -Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αντικατάσταση προϊόντος με την αναφορά βλάβης από τον πελάτη χωρίς το προϊόν να ελεγχθεί από το service της εταιρείας μας.
  • - Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αντικατάσταση της συσκευής, παρά μόνον όταν είναι αδύνατη η επισκευή της. Στην περίπτωση αυτή, η Alpha Security μπορεί να την αντικαταστήσει με άλλη, ίδιων ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών, του ιδίου ή διαφορετικού κατασκευαστή.
  • - Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς προς και από την έδρα της Alpha Security, είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΑΛΦΑ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή αριθμητικά λάθη, στις περιγραφές, τιμές, προσφορές ή εκπτώσεις στο alphaltd.gr. Σε περίπτωση λάθους καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για αποκατάσταση αυτού, το συντομότερο δυνατόν. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις λάθος τιμών λόγω ανθρώπινου σφάλματος, ισχύει πάντα η τιμή που δίνεται από το ταμείο.

Οι τιμές και οι προσφορές ισχύουν μέχρι τη λήξη των αντίστοιχων προωθητικών ενεργειών ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Υπάρχει δε η περίπτωση να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.