Θωρακισμένα καλώδια

Ενεργά φίλτρα

Δεν υπάρχει απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Καλώδιο 2 Ζευγών. (4 CORE x 0.22) Αγωγός: 7x0,182 Αντίσταση: 94,6Ohms/km Max Voltage: 50V Current...
Δεν υπάρχει απόθεμα
Δεν υπάρχει απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Καλώδιο 3 Ζευγών. (6 CORE x 0.22) Αγωγός: 7x0,182 Αντίσταση: 94,6Ohms/km Max Voltage: 50V Current...
Δεν υπάρχει απόθεμα
Δεν υπάρχει απόθεμα

Χαρακτηριστικά

Καλώδιο 4 Ζευγών. (8 CORE x 0.22) Αγωγός: 7x0,182 Αντίσταση: 94,6Ohms/km Max Voltage: 50V Current...
Δεν υπάρχει απόθεμα